idiomes
RePro
 


GARANTIES

APLITEX té un departament propi d’enginyeria i disseny d’elements primaris de cabal i temperatura, amb programari de disseny i càlcul.

En el control de qualitat de les parts mecanitzades, disposem d’elements de verificació i mesura que han estat calibrats per organismes oficials, així com d’un laboratori d’assajos destructius i no destructius per a equips sotmesos a pressió i temperatura.

Des d’APLITEX oferim la possibilitat de fabricar equips a pressió amb marcatge CE, segons la Directiva d’equips a pressió (PED 97/23/CE).

Actualment, la fabricació d’APLITEX és inspeccionada i controlada per un pla de qualitat intern (des de l’any 2004), segons l’estàndard de la normativa ISO 9001.
També hem obtingut l’homologació per a la fabricació d’elements primaris de temperatura d’acord amb la normativa ATEX (EEX, classe 0, 1 i 2).

Així mateix, formem part del registre de proveïdors homologats per al subministrament d’elements primaris de cabal i temperatura (REPRO).